februari 2018

  • Vid investering i fastighet i Spanien är det en god ide att tänka långsiktigt. Sällan vet man hur det blir i framtiden vid eventuell pensionering och fråga om hur arvet skall komma att skötas kan lätt glömmas bort. Ett testamente i Spanien är dock viktigt att ha i vissa fall.
  • Vi driver ett antal mål rörande Timeshare (tidsdelat boende på svenska och roterende bruksrettigheter på norsk) i olika domstolar i Spanien. Timesharemarknaden är varierad, det finns ägare som sitter med dåliga villkor och de som sitter med bättre villkor och det finns de som är nöjda med sin investering och de som är mindre nöjda.