maj 2018

  • Vi driver ett antal mål i domstol där bland annat nordiska köpare utsatts för vad vi betecknar som bedrägeri på Teneriffa. Köparna har lockats in i olika avtal rörande köp av antingen andelar i bolag där man blivit minoritetsägare i bolaget eller hel ägare av...
  • I Spanien behöver ofta dokument bli upprättade eller kontrolleras hos en så kallad Notarius Publicus. Det kan gälla en fullmakt, eller ett fastighetsköp för att ta något exempel. Vi i Norden är vana vid att kunna upprätta fullmakter utan att en av myndighet utsedd person...
  • Vi har under våren hållt informationsträffar om timeshareandelar och planerar göra det under hösten med.
  • Förmånsbeskattning av fritidshus och båtar är återkommande frågor bland fåmansföretagare, inte minst eftersom skattekonsekvenserna i vissa fall kan bli kännbara vid Skatteverkets granskning. Att redan dispositionsrätten skall beskattas fastställdes för ett antal år sedan av högsta förvaltningsdomstolen. Värt att undersöka för alla fåmansföretagare som har...