juni 2018

  • Vi driver ett antal mål i domstol mot Anfi del mar (time-share) där köpare har avtal som strider mot spansk gällande rätt. Det är ibland fråga om avtal utan begränsning i tid (så kallade livstidsavtal), underhållskostnader som stiger kraftigt, kreditavtal innehållande konsumentvidriga bestämmelser. I många...