februari 2019

  • Vi företräder svenskar som utsatts för brott i Spanien. Har du i kontakt med spansk polis redan lämnat en redogörelse för vad som har hänt finns normalt sett en inspelning av detta vilket innebär att du inte alltid behöver närvara vid själva rättegången. Våra advokater...