maj 2019

  • Hyresavtal mellan Palm Beach Tenerife xxx SL och Silverpoint Vacations SL De flesta av våra kunder har fått mejl (22-05-2019) från Excel Hotels & Resorts S.A. rörande de hyresavtal som är ingångna mellan respektive kunds bolag och Silverpoint Vacations S.L. I skrivelsen meddelas att svårigheter uppstått...
  • År 2018 flyttade 786 svenskar till Portugal och det var ungefärligen samma antal året innan. Majoriteten har bestått av företagare och pensionerade företagare som önskat bättre klimat, fördelaktigare skatteregler, stabilt rättsväsende, rimliga fastighetspriser m.m. Sverige och Portugal har den 16 maj undertecknat ett protokoll om...
  • Har ni köpt in er i investeringsprogrammet ELPP (Excel Overseas Lodging Participation Program) och undrar vilka åtgärder som är de korrekta att vidta nu? Enligt förmedlad information har bolaget Excel Overseas Holdings Ltd med säte i Dubai försatts i likvidation av moderbolaget. Har du investerat...
  • Det är nu många som får kallelser till bolagsstämmor i spanska bolag som är ägare till certifikat eller lägenheter på Teneriffa. Du kanske funderar på hur du skall göra. Skall du närvara själv? Kanske sätta någon i ditt ställe/ett ombud, eller vågar du låta bolaget...