Bedrägeri – Timeshare och investeringsprodukter

Bedrägeri – Timeshare och investeringsprodukter

Vi driver ett antal mål i domstol där bland annat nordiska köpare utsatts för vad vi betecknar som bedrägeri på Teneriffa.

Köparna har lockats in i olika avtal rörande köp av antingen andelar i bolag där man blivit minoritetsägare i bolaget eller hel ägare av bolaget. I det förstnämnda alternativet har motparten ägt lejonparten av bolaget och varit bolagets enda administratör med full bestämmande rätt över allt vad bolaget tar för sig. Andelarna i bolaget har varit hänförliga till vistelser i olika semesterlägenheter. I det andra fallet har man ägt flera delar eller alla andelar i bolaget och sedan haft olika avtal som mellan bolaget och semesteranläggningen vilket har reglerat relationerna mellan parterna. Säljpitchen här har varit att det är en investering och att lägenheterna skall generera vinst. Tiden ägarna till dessa inledningsvis ägda bolagsandelar (som sedan omvandlats) skulle kunna nyttja lägenheten har varit flexibel, enligt motpartens sätt att agera.

Syftet för köparna av dessa andelar har naturligtvis varit att man önskat spendera tid, helst vintertid i dessa lägenheter, något som blivit aktuellt för en del men inte i den utsträckning som målats upp vid köpetillfället.

Bedrägeri

Köparna har informerats om att det varit en god investering, att goda intäkter skulle kunna påräknas, att man kan nyttja sin lägenhet X antal veckor per år och att man sedan kan sälja lägenheten på öppna marknaden utan problem.

Verkligheten är en annan. Det har inte varit en god investering. Några intäkter i paritet med vad som utlovats har inte utbetalats något fall vi sett. Längden på nyttjandet och tiden för nyttjandet som skulle bli aktuellt har ändrats fram och tillbaka till nackdel för köparen. Att sälja en lägenhet i ett semesterkomplex i aktuellt område är i princip omöjligt särskilt med aktuell motpart som styr anläggningen och långt ifrån vad som köparna en gång betalat för lägenheten. Många har istället lockats in i nya köp eftersom bolaget förklarat andelarna vara svårsålda.

I vissa fall har inte de bolag som köparna trott sig förvärvat ens registrerats.

Många sitter nu med investeringar av denna typ och känner sig illa till mods med köpet. Säljorganisationen har varit framgångsrik och haft säljpersonal från köparnas hemländer på plats vilket givit förtroende.

Vi företräder gärna dig som ingått avtal med dessa välkända semesteranläggningar på Teneriffa.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal kring era avtal.