Blog

 • Löpande har vi kunder som kommer till oss för konsultation rörande hur man kan starta verksamhet på Gran Canaria som utlänning. Det är naturligtvis fullt möjligt det gäller bara organisera sig väl och veta hur man skall sköta sina skatter till exempel. Skattskyldigheten varierar beroende...

  Läs mer
 • Arvsbeskattningen på fastigheter på Kanarieöarna har sedan 2008 i princip varit undantagen från beskattning. Vid arvsskifte har beskattning om 0,1 % endast tagits ut. Det mesta talar nu för att väsentligt högre beskattning kommer införas från den 1 januari 2020. Beloppen är ännu ej fastställda....

  Läs mer
 • LR Advokater har för klienters räkning vunnit ett mål rörande fråga om villkor i avtal rörande andelslägenheter, s.k. timeshare. Det var bland annat fråga om livstidsavtal och flytande veckor. Domstolen i San Bartolome de Tirajana har förklarat avtalet vara ogiltigt och tilldömt Anfi Sales SL...

  Läs mer
 • Antalet fordringsägare mot Silverpoint Vacations SL ökar och med anledning av det ligger det i klienters intresse att känna till att domstolar beslutat om att säkra vissa fastigheter som detta bolag äger för att säkra att klienter som genom beslut av domstol har fordringar mot...

  Läs mer
 • Har ni köpt en lägenhet på Teneriffa där ni skall bli ägare inom en treårsperiod och under denna tid erhålla räntebetalning om 4,5 % årligen baserat på köpeskillingen? Är ni medvetna om att ni köpt en lägenhet av ett bolag som själva inte ägde lägenheten...

  Läs mer
 • Har du blivit kontaktad av ett företag/bolag du inte haft kontakt med tidigare som erbjuder sig gå igenom dina avtal för en analys av din juridiska situation rörande timeshare, investment packs eller liknande semesterproduktinvestering? Risken är då stor att detta företag köpt eller på annat...

  Läs mer
 • LR Advokater har åter för sina kunders räking vunnit ett mål rörande ogiltigförklarande av timeshare, i detta fall rör det totalt sex veckor i Hollywood Mirage och Club Paradiso. 

  Läs mer
 • Denna vecka hålls styrelsemöten i många bolag med anknytning till investeringslägenheter på Teneriffa. Det är snart för sent att sätta in ett eget ombud för att representera ditt bolag.  Behöver du representation? Då är det bråttom. Kontakta oss för en kortare konsultation. Telefon: 0034 601...

  Läs mer
 • Hyresavtal mellan Palm Beach Tenerife xxx SL och Silverpoint Vacations SL De flesta av våra kunder har fått mejl (22-05-2019) från Excel Hotels & Resorts S.A. rörande de hyresavtal som är ingångna mellan respektive kunds bolag och Silverpoint Vacations S.L. I skrivelsen meddelas att svårigheter uppstått...

  Läs mer
 • År 2018 flyttade 786 svenskar till Portugal och det var ungefärligen samma antal året innan. Majoriteten har bestått av företagare och pensionerade företagare som önskat bättre klimat, fördelaktigare skatteregler, stabilt rättsväsende, rimliga fastighetspriser m.m. Sverige och Portugal har den 16 maj undertecknat ett protokoll om...

  Läs mer
 • Har ni köpt in er i investeringsprogrammet ELPP (Excel Overseas Lodging Participation Program) och undrar vilka åtgärder som är de korrekta att vidta nu? Enligt förmedlad information har bolaget Excel Overseas Holdings Ltd med säte i Dubai försatts i likvidation av moderbolaget. Har du investerat...

  Läs mer
 • En stort antal personer har investerat i köp av andelar i bolag eller hela bolag från Silverpoint Vacations SL / Excel Hotels and Resorts SA under senare tid. Det finns en underinstansdom (2018-12-13) som kommit som träffar några av dessa “upplägg” som sålts på Tenerifa...

  Läs mer
 • Vi företräder svenskar som utsatts för brott i Spanien. Har du i kontakt med spansk polis redan lämnat en redogörelse för vad som har hänt finns normalt sett en inspelning av detta vilket innebär att du inte alltid behöver närvara vid själva rättegången. Våra advokater...

  Läs mer
 • Under 2018 kontaktades vi av många skandinaviska kunder som gått i olika investeringsfällor i Spanien. Det överlag vanligaste har varit köp av semesterveckor/andelsveckor i semesteranläggningar på kanarieöarna och solkusten. Kunderna har kontaktats av försäljare under sina semestrar och bjudits in till informationsträffar. Under dessa träffar...

  Läs mer
 • Silverpoint Vacations SL på Tenerifa (Silverpoint) har på senare år sålt avtal av en typ som innebär att man betalar för köp av en lägenhet (Beverly Hills Heights) som man först blir formaliserad ägare av genom lagfart efter några år (Contrato de promesa de compraventa...

  Läs mer
 • Sitter du fast i avtal med timesharebolag på obegränsad tid och tvingas betala underhållsavgifter som löpande har tendens att stiga mycket? Är du intresserad av att bli kvitt detta avtal? Då tror vi att du kan vara intresserad av att undersöka vilka möjligheter du har...

  Läs mer
 • LR Advokaters team har för kunders räkning lyckats frigöra dem från sitt 50 åriga avtal med Silverpoint Vacations. Avtalet var ett så kallat timeshare-avtal som innebär att man disponerar en eller flera veckor i en anläggning eller i andra anläggningar (RCI) i världen mot en...

  Läs mer
 • Har du krav på Enduria Travel? Har du köpt semestercertifikat som ni plötsligt inte kan nyttja och krävs på mer pengar för att en bokning skall göras? Går det plötsligt inte att kontakta bolaget längre? Säger man att bolaget har gått i konkurs?

  Läs mer
 • Den 26 juni 2018 meddelande Las Palmas domstol (Andra instans) dom i mål mellan klagande “X” och Anfi Sales S.L. (Ett större bolag på södra gran canaria som säljer andelar i ett hotell, s.k. timeshare).

  Läs mer
 • Kunder till byrån har fått ersättning för utbetalda belopp hos Enduria Travel SL. Har ni utsatts av Enduria Travel och önskar få en genomgång av ert ärende för att se vilka möjligheter som finns till återbetalning vänligen kontakta oss.

  Läs mer
 • För kunds räkning förmedlar vi försäljning av ett stort hotell på södra Gran Canaria. Hotellet har stor potential. Beläggningen är mycket hög vintertid. Grönområdena på hotellets mark har stor potiential att omvandlas till parkområde inom hotellområdet. Pool finns. Beläget i exklusivt läge. Hotellbolaget har fasta...

  Läs mer
 • Vi driver ett antal mål i domstol där bland annat nordiska köpare utsatts för vad vi betecknar som bedrägeri på Teneriffa. Köparna har lockats in i olika avtal rörande köp av antingen andelar i bolag där man blivit minoritetsägare i bolaget eller hel ägare av...

  Läs mer
 • I Spanien behöver ofta dokument bli upprättade eller kontrolleras hos en så kallad Notarius Publicus. Det kan gälla en fullmakt, eller ett fastighetsköp för att ta något exempel. Vi i Norden är vana vid att kunna upprätta fullmakter utan att en av myndighet utsedd person...

  Läs mer
 • Förmånsbeskattning av fritidshus och båtar är återkommande frågor bland fåmansföretagare, inte minst eftersom skattekonsekvenserna i vissa fall kan bli kännbara vid Skatteverkets granskning. Att redan dispositionsrätten skall beskattas fastställdes för ett antal år sedan av högsta förvaltningsdomstolen. Värt att undersöka för alla fåmansföretagare som har...

  Läs mer
 • Har ni under semestervistelsen ingått avtal med bolag som försäljer semestercertifikat som kan nyttjas på olika destinationer över hela världen?

  Läs mer
 • Har ni köpt en lägenhet i “The Suites at Beverly Hills” på Tenerifa via ett bolagsupplägg från Silverpoint Vacations S.L.? Silverpoint Vacations S.L. har sålt investeringsprogram till köpare över hela Europa via ett specifikt upplägg med bolagsbildning, hyresavtal, tjänste- och förvaltningsavtal etc. I korthet har...

  Läs mer
 • I Spanien används i hög grad egen advokat vid förvärv av fastighet. Fastighetsbegreppet i Spanien är annorlunda än i Sverige, med fastighet avses även lägenheter. Fastighetsmarknaden är inte reglerad på samma sätt som i Sverige vilket ökar behovet hos köpare att ha ett eget ombud som bevakar dennes intressen. Att ha en advokat som förses av mäklaren är inte alltid samma sak som att ha ett eget ombud.

  Läs mer
 • Vid investering i fastighet i Spanien är det en god ide att tänka långsiktigt. Sällan vet man hur det blir i framtiden vid eventuell pensionering och fråga om hur arvet skall komma att skötas kan lätt glömmas bort. Ett testamente i Spanien är dock viktigt att ha i vissa fall.

  Läs mer
 • Vi driver ett antal mål rörande Timeshare (tidsdelat boende på svenska och roterende bruksrettigheter på norsk) i olika domstolar i Spanien. Timesharemarknaden är varierad, det finns ägare som sitter med dåliga villkor och de som sitter med bättre villkor och det finns de som är nöjda med sin investering och de som är mindre nöjda.

  Läs mer