Fastighetsköp Spanien – eget ombud har fördelar

Fastighetsköp Spanien – eget ombud har fördelar

I Spanien används i hög grad egen advokat vid förvärv av fastighet. Fastighetsbegreppet i Spanien är annorlunda än i Sverige, med fastighet avses även lägenheter.

Fastighetsmarknaden är inte reglerad på samma sätt som i Sverige vilket ökar behovet hos köpare att ha ett eget ombud som bevakar dennes intressen. Att ha en advokat som förses av mäklaren är inte alltid samma sak som att ha ett eget ombud.

Vi biträder löpande vid fastighetsköp. Det är normalt att ett föravtal/reservationsavtal upprättas där ett visst belopp betalas på förhand till säljaren för att “reservera” fastigheten. Har du ett eget ombud riskerar du till exempel inte att villkoren i detta avtal är oskäliga. Genomför du slutligen inte affären är du ju som köpare intresserad av möjligheten att få tillbaka beloppet du erlagt för att reservera fastigheten.

När du har en advokat som genomför nödvändiga kontroller riskerar du inte att i efterhand upptäcka att med fastigheten har följt en rad skulder som tidigare ägare inte har reglerat och att det nu är du som är skyldig att betala dessa skulder, räntor och straffavgifter. En inte helt ovanlig situation. I en sådan situation har köparen så klart ett berättigat krav på säljaren som underlåtit att informera om det hela men utsikterna att få denna att betala är inte alltid ljusa. Ett bättre alternativ är då att vara på den säkra sidan redan från början.

Har du själv inte möjlighet att närvara vid genomförandet av köpet löser vi det med en fullmakt, en sådan kan vi ordna så att du kan underteckna denna i Sverige hos bemyndigat ombud.

Ett köp av en fastighet i Spanien skall alltid genomföras hos en Notarius Publicus. Köp genomförda på annat ställe än hos Notarius Publicus är inte giltiga.

Du behöver för att kunna genomföra ett köp av en fastighet i Spanien ett NIE-nummer (Numero de Identidad de Extranjero). Ett köp kan emellertid genomföras med stark avrådan dock från bemyndigad kontrollinstans, Notarius Publicus. Du kan dock inte bli registrerad ägare till fastigheten i fastighetsregistret och du har inte heller möjligheten att betala den transaktionsskatt som följer vid köp av fastighet vilken skall göras en månad efter genomfört köp.

Vi agerar även skatteombud och reglerar transaktionsskatt vid köp och registrerar även lagfarter för våra klienter.