Säkerhet i fastighet för fodringar mot Silverpoint Vacations SL

Säkerhet i fastighet för fodringar mot Silverpoint Vacations SL

Antalet fordringsägare mot Silverpoint Vacations SL ökar och med anledning av det ligger det i klienters intresse att känna till att domstolar beslutat om att säkra vissa fastigheter som detta bolag äger för att säkra att klienter som genom beslut av domstol har fordringar mot Silverpoint Vacations SL skall kunna få betalt. Fastigheterna betingar stora värden vilket är positivt för våra klienter.