Framgång för LR Advokater mot Hollywood Mirage Club (Silverpoint Vacations)

Framgång för LR Advokater mot Hollywood Mirage Club (Silverpoint Vacations)

LR Advokaters team har för kunders räkning lyckats frigöra dem från sitt 50 åriga avtal med Silverpoint Vacations. Avtalet var ett så kallat timeshare-avtal som innebär att man disponerar en eller flera veckor i en anläggning eller i andra anläggningar (RCI) i världen mot en årlig avgift förutom själva inträdeskostnaden.

Via förhandlingar med Hollywood Mirage Club (Excel Hotels & Resorts) behöver paret från södra Sverige inte längre betala årliga medlemsavgifter.

Vi är glada för våra kunders räkning till framgången i detta ärende.