Framtida köp av lägenhet via Silverpoint Vacations SL

Framtida köp av lägenhet via Silverpoint Vacations SL

Silverpoint Vacations SL på Tenerifa (Silverpoint) har på senare år sålt avtal av en typ som innebär att man betalar för köp av en lägenhet (Beverly Hills Heights) som man först blir formaliserad ägare av genom lagfart efter några år (Contrato de promesa de compraventa futura). Under tiden skall man enligt vissa avtal erhålla ränta till det att man blir formaliserad ägare och därefter erhålla viss ränta som säljarbolaget tjänar in på uthyrningsverksamhet. Har ni ingått sådant avtal och vill få en analys över hur ni bör förfara framöver står vi gärna till hands med våra kunskaper inom spansk avtalsrätt. Vi hjälper även gärna till med råd om hur man bör gå tillväga om avtalad ränta inte utbetalats i tid eller över huvud taget.