Investeringslägenheter (company participations scheme) Tenerifa, Silverpoint Vacations SL

Investeringslägenheter (company participations scheme) Tenerifa, Silverpoint Vacations SL

En stort antal personer har investerat i köp av andelar i bolag eller hela bolag från Silverpoint Vacations SL / Excel Hotels and Resorts SA under senare tid. Det finns en underinstansdom (2018-12-13) som kommit som träffar några av dessa “upplägg” som sålts på Tenerifa av nyss nämnda bolag. Vi, är försiktigt positiva till rättsutvecklingen på området och rådger gärna våra kunder om hur man skall förhålla sig om man har köpt delar (participaciones) av ett bolag eller ett helt bolag från Silverpoint Vacations SL.

Vi noterar att det på konsultmarknaden florerar rykten om att det finns prejudicerande domar för denna typ av “upplägg” samt att man kan vinna dessa mål med stöd av avgöranden från Tribunal Supremo (motsvarande högsta domstolen) rörande detta upplägg. Vi på LR Advokater vill informera om att det inte finns något prejudikat, det finns endast några underinstansavgöranden från förra året och att dessa avgöranden är inte aktuella för alla typer av investeringsmodeller med bolag och lägenheter/semestercertifikat som sålts.

För kunder i ovan nämnda situation är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda sig framgent, i vissa fall mot krav från tredje part.

Kontakta oss gärna för en analys av er situation.