Notarius Publicus i Sverige, Norge, Finland och Danmark

Notarius Publicus i Sverige, Norge, Finland och Danmark

I Spanien behöver ofta dokument bli upprättade eller kontrolleras hos en så kallad Notarius Publicus. Det kan gälla en fullmakt, eller ett fastighetsköp för att ta något exempel. Vi i Norden är vana vid att kunna upprätta fullmakter utan att en av myndighet utsedd person skall kontrollera handlingarna. I Spanien går det emellertid inte, och det har sina fördelar.

Befinner du dig i Sverige och behöver en fullmakt för något ändamål i Spanien och har inte möjlighet att resa till Spanien för att upprätta en sådan kan du vända dig till Spanska ambassaden i Stockholm, eller söka upp en Notarius Publicus i Sverige som utsetts av Länsstyrelserna.

En Notarius Publicus i Sverige hjälper bland annat till med att bevittna och bestyrka namnunderskrifter, göra översättningar rörande innehållet i handlingar eller bestyrka att någon i viss tjänsteställning har rätt att företräda någon annan.

En avgift tas ut för de olika tjänsterna.

Undersök på förhand vad din närmsta Notarius Publicus kan göra (inte i Spanien). Gäller det till exempel fullmakter kan de bevittna underteckningar men själva fullmakten kan dom oftast inte upprätta. Kontakta i sådant fall oss så tar vi fram det dokument du behöver för det du vill göra.

Notarius Publicus i Norden

I Norge kan man få hjälp av Notarius Publicus vid domstolarna, tingrett och i Finland vid Magistraten (regionalförvaltningsverk). I Danmark är det liksom Norge domstolen som sköter dessa typ av tjänster, närmre bestämt byretten. Undersök tillgängligheten av Notarius Publicus eftersom det varierar mellan länderna. I Norge kan du till exempel bara komma upp till tingretten och få hjälp med till exempel bestyrkande av handlingar utan att beställa tid.

——–

SPANSKA AMBASSADEN
Besöksadress: Djurgårdsvägen 21
Stockholm
Postadress: Box 10295
100 55 Stockholm
Tel: 08-522 80 800