Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

LR Advokater erbjuder assistans och rådgivning i samband med köp av fastighet i Spanien samt biträde vid notarie. Vi genomför även grundliga undersökningar av fastigheter innan köp, både privatbostäder och kommersiella fastigheter.

 

Fastighetsmarknaden är inte reglerad på samma sätt som i Sverige vilket ökar behovet hos köpare att ha ett eget ombud som bevakar dennes intressen. Att ha en advokat som förses av mäklaren är inte alltid samma sak som att ha ett eget ombud.

Ett köp av en fastighet i Spanien skall alltid genomföras hos en Notarius Publicus. Köp genomförda på annat ställe än hos Notarius Publicus är inte giltiga.

Du behöver för att kunna genomföra ett köp av en fastighet i Spanien ett NIE-nummer (Numero de Identidad de Extranjero). Ett köp kan emellertid genomföras med stark avrådan dock från bemyndigad kontrollinstans, Notarius Publicus. Du kan dock inte bli registrerad ägare till fastigheten i fastighetsregistret och du har inte heller möjligheten att betala den transaktionsskatt som följer vid köp av fastighet vilken skall göras en månad efter genomfört köp, en situation som inte är helt ovanlig.

Vi agerar även skatteombud och reglerar transaktionsskatt vid köp och registrerar även lagfarter för våra klienter.