Timeshare

Timeshare

LR Advokater arbetar löpande med frågor om Timeshare (andelslägenheter) och har arbetat upp bred kompetens inom rättsområdet. Vi erbjuder rådgivning rörande alla frågor om timeshare för olika parter.

Vi erbjuder rådgivning till kunder med avtal hos timesharebolag i hela Spanien samt agerar ofta ombud i domstol rörande dessa avtal. Vi har kontor på Gran Canaria men driver domstolsprocesser även på fastlandet.

Det är relativt vanligt med avtalsvillkor som strider mot spansk gällande rätt och det är tyvärr också vanligt förekommande med bedrägerier. Vi analyserar gärna Ert ärende utifrån Er situation och hjälper Er sedan med att försöka ta Er ut detta/dessa avtal.