Testamente i Spanien kan vara väldigt viktigt i vissa fall

Testamente i Spanien kan vara väldigt viktigt i vissa fall

Vid investering i fastighet i Spanien är det en god ide att tänka långsiktigt. Sällan vet man hur det blir i framtiden vid eventuell pensionering och fråga om hur arvet skall komma att skötas kan lätt glömmas bort. Ett testamente i Spanien är dock viktigt att ha i vissa fall.

Varför är det då viktigt med testamente i Spanien?

För personer som har avlidit efter den 17 augusti 2015 gäller numer EUs arvsförordning. Tidigare gällde medborgarskapsprincipen men från nämnt datum gäller istället hemvistprincipen rörande arv. Om personen som avlider har hemvist i Spanien vid dödsfallet skall därför spansk lagstiftning tillämpas. Det är här ett testamente kommer in som ett viktigt instrument för personer som vill att svensk lagstiftning skall tillämpas vid ett dödsfall. I ett testamente har man möjlighet att ange vilket lands lag som skall tillämpas. Beroende på vilket lands lag som skall tillämpas blir utfallet olika, till exempel är laglotter olika i Sverige och Spanien.

Vi upprättar testamenten, kontakta oss för vidare information.