Timeshare-bolag förlorar i mål om livstidskontrakt

Timeshare-bolag förlorar i mål om livstidskontrakt

Den 26 juni 2018 meddelande Las Palmas domstol (Andra instans) dom i mål mellan klagande “X” och Anfi Sales S.L. (Ett större bolag på södra gran canaria som säljer andelar i ett hotell, s.k. timeshare).Avtalet hade ingåtts mellan parterna (X och Anfi Sales SL) under 2011 och avtalet innehöll bestämmelser som inte kan betecknas som konsumentvänliga. Avtalet hade ingen begränsning i tiden vilket innebär att X skulle anses vara tvingad att betala underhållsavgifter m.m. årligen för resten av livet. X hade köpt tre andelsveckor i anläggningen (Club Puerto Anfi) känd som “Anfi” av motparten Anfi Sales SL för ungefär 38 000 euro (omkring 380 000 kr).

Avtalet innehöll även villkoret om så kallade flytande veckor. Köpet av andelsveckorna i anläggningen var alltså inte fysiskt bestämda till vissa lägenheter med viss utsikt etc. Med det villkoret får ägaren av andelsveckorna boka sina veckor om det finns tillgängligt.

Domstolen dömde Anfi Sales SL att återbetala investerade belopp, mot avräkning för nyttjade veckor samt ersättning för advokatkostnader.

Avräkning sker normalt sett enligt praxis från högsta domstolen (Tribunal Supremo 516/2017) för de veckor ägaren av andelen faktiskt nyttjat anläggningen.

Kommentar

Avtalsvillkoren som fanns i klagandens avtal i rättsfallet vi refererat ovan var av sådan art vi ser ofta och som nästan alltid motparten förlorar.

Vill du veta mer om rättsläget. Vilka tjänster vi erbjuder och vilka möjligheter ni har att frigöra er från ert avtal, kontakta oss utan förpliktande.

/Robert Lindgren