Timeshare, tidsdelat boende, roterende bruksrettigheter och process i spansk domstol

Timeshare, tidsdelat boende, roterende bruksrettigheter och process i spansk domstol

Vi driver ett antal mål rörande Timeshare (tidsdelat boende på svenska och roterende bruksrettigheter på norsk) i olika domstolar i Spanien. Timesharemarknaden är varierad, det finns ägare som sitter med dåliga villkor och de som sitter med bättre villkor och det finns de som är nöjda med sin investering och de som är mindre nöjda. Gemensamt för i princip alla är att villkoren inte är skäliga.

Vi hjälper kunder över hela Spanien. Gemensamt för många är att man har villkor som sträcker sig över en icke begränsad tidsperiod, eller villkor om en tidsperiod som är väldigt lång. Många sitter även med villkor om flytande veckor och man har ofta betalat en stor insats. Många av villkoren i dessa avtal är ofta föremål för ogiltigförklarande i spansk domstol. Vi ser en rad villkor i en mängd av våra kunders avtal som inte är i linje med den lagstiftning som råder på området.

I en del klubbar av typen delat boende har man vid avtalsingåendet lockat med att det utgör en investering då kund skall kunna påräkna hyresinkomster vid tid man inte nyttjar andelen, något sällan det i realiteten det blivit fråga om. Det är ibland fråga om bedrägeri och då blir det inte bara en civilrättslig process.

Vad står att vinna?

För de som inte vill vara kvar i timeshareklubben längre och man via domstolsprocess frigör sig från avtalet står mycket att vinna. Förutom möjlighet till att få tillbaka insatt kapital och underhållsavgifter så befriar man sig även från de årliga underhållsavgifterna som dessa klubbar har. En del är med i timeshareklubbar som årligen höjer underhållsavgiften kraftigt, mer än vad som kan anses rimligt i förhållande till ökade kostnader i allmänhet i samhället. Domstolsprocess är inte kanske alltid det första man tänker på när en tvist skall lösas men erfarenhetsmässigt är det där man hamnar i tvister om Timeshare.

Har Ni ett avtal med en timeshareklubb ni inte är nöjda med?

Vill ni att vi skall titta på ert avtal och göra en analys av era villkor kontakta oss gärna för ett inledande kostnadsfritt samtal.