Undantag och copyright

Undantag och copyright

LR Advokaters hemsida är till för allmän information samt reklam för verksamheten. Inget av materialet på denna webbsida skall ses som komplett och/eller uttömmande som legal rådgivning och bör därmed inte tagas som för gott såsom juridisk rådgivning i något specifikt juridiskt ärende. Användare av denna webbsida bör söka juridisk rådgivning innan beslut tas i något juridiskt ärende.

LR Advokater är inte ansvariga och accepterar inte något ansvar för innehållet i denna webbsida eller någon annan webbsida till vilken LR Advokater hänvisar. Länkar är endast till i informativt syfte och beträds på användarens egen risk.

 

Allt material ©  LR Advokater 2018 om inte annat anges. Alla rättigheter är reserverade. Oauktoriserad kopiering, distribuering eller på annat sänt använt material från LR Advokater webbsida är förbjuden.