Utsatt för brott i Spanien

Utsatt för brott i Spanien

Vi företräder svenskar som utsatts för brott i Spanien. Har du i kontakt med spansk polis redan lämnat en redogörelse för vad som har hänt finns normalt sett en inspelning av detta vilket innebär att du inte alltid behöver närvara vid själva rättegången.

Våra advokater har bred erfarenhet av rättegångar i brottmål.